Casado Sport Management

<i>MUNICIPAL SANTA AGN&EgraveS</i>
MUNICIPAL SANTA AGNÈS
Nombre del club
PENYA BLAUGRANA LA ROCA DEL VALLÈS
Dirección del campo
Avda. del Solell, s/n | 08430 La Roca del Vallès
Superficie campo
Sintética/Artificial